• 03/06/2016 tarihi itibari ile MİGEM taradından yayınlanan yönetmelik gereğince;
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen; şirket sahibinin, şirket hisselerinin en az %51’nden fazlasının  mühendis olduğu bünyesinde yönetmelikle belirlenen nitelikleri karşılayan mühendisler çalıştıran ve yönetmelik kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili olan kişiler yetkilendirilmiş tüzel kişiler olarak tanımlandı.
 • Çanakkale Maden Mühendisliği ve Müşavirlik Hizmetleri olarak 2006 yılından itibaren uzman mühendis kadromuz ile 100lerce projeyi gerçekleştirdik ve 10 yıl içerisinde sayısız ruhsat sahasına danışmanlık hizmeti gerçekleştirerek sorunlara çözüm ortağı olduk.
 • Sizleride aramızda görmekten mutluluk duyarız…

YTK HİZMETLERİ

 •  Proje takibinin belirli periyotlarda yapılması ve raporlanması,
 •  Maden arama projelerinin hazırlanması,
 •  Arama ruhsatı taleplerinde ön inceleme raporunun hazırlanması,
 •  Ön arama, genel arama ve detay arama faaliyet raporu hazırlanması,
 •  İşletme izni alınması ve sürecinin takibi,
 •  Ruhsat haritasının hazırlanması,
 •  Hammadde üretim izin belgesi ve projesinin alınması hizmetleri,
 •  Bilgi dökümü istenmesi ve haritalandırılması,
 •  İşletme projesi ve temdit projesinin hazırlanması,
 •  İşletme projesi ekinde bulunan haritaların çizimi,
 •  İşletme izin ve ek izin dosyalarının hazırlanması,
 •  Ruhsat birleştirme / küçültme projelerinin hazırlanması,
 •  Terk raporu hazırlanması ve neticelendirilmesi,
 •  Hali hazır, termin planı, imalat ve maden jeolojik haritalarının çizimi,
 •  Rezerv tespiti ve arazi etütlerinin yapılması,
 •  Kapasite raporlarının hazırlanması,

 Madencilik ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik hizmetin verilmesi.