• Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde Ruhsat Takip İşlemleri
  • Bilgi Dökümü Alımı
  • İhale Müracaat Dosyası Hazırlama
  • Ruhsat Müracaat İşlemleri
  • Özel İdare Müracaat Dosyaları Hazırlanması
  • Rödovans ve Taşeron Sözleşmeleri Hazırlanması
  • Faaliyet Bilgi Raporlarının Hazırlanması
  • HES ve Baraj Projelerine Hammadde Sahaları Temini