MADEN YÖNETMELİKLERİ
YAYIM TARİHİ SAYI KONU PDF WORD
21.09.2017 30187 Maden Yönetmeliği
21.09.2017 30187 Maden Sahaları İhale Yönetmeliği
15.07.2015 29417 Maden Atıkları Yönetmeliği
26.07.2017 30130 Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik
21.07.2017 30130 Türkiye Yerbilimleri Veri Ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği
I(a)I(b) İntibak Genelgesi
06.11.2010 27751 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
03.02.2005 25716 I(a) Grubu Madenleri ile İlgili uygulama Yönetmeliği
21.06.2005 25852 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
YAYIM TARİHİ SAYI KONU PDF WORD
03.06.2016 29731 Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik
21.09.2005 25943 Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama,Tescil,Denetim ve Belgelendirme
21.02.2004 25380 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
13.04.2007 26492 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
18.03.2004 25406 Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
11.12.2007 26727 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
14.12.2007 26730 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandirilmasi Yönetmeliği

08.12.2007 26724 Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği
22.03.2007 26470 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
25.06.2009 27269 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair
30.05.2014 27269 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişiklik