TEKNİK NEZARET HİZMETİ

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde Ruhsat Takip İşlemleri
 • Bilgi Dökümü Alımı
 • İhale Müracaat Dosyası Hazırlama
 • Ruhsat Müracaat İşlemleri
 • Özel İdare Müracaat Dosyaları Hazırlanması
 • Rödovans ve Taşeron Sözleşmeleri Hazırlanması
 • Satış Bilgi Formları Hazırlanması
 • Faaliyet Bilgi Formaları Hazırlanması
 • HES ve Baraj Projelerine Hammadde Sahaları Temini

RAPOR VE PROJE HİZMETLERİ

 • Ön İnceleme Raporu
 • Maden Arama Projesi
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • Terk Raporu
 • İşletme Projesi
 • Temdit Projesi
 • Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu
 • Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi
 • Sevk Fişi Talep Formu Hazırlanması ve Alımı

ORMAN HİZMETLERİ

 • Arazide Yapılacak Çalışma İle Mülkiyet Ve Yol Durumunun Araştırılması
 • Çalışma ve Tesis Alanlarının Yerlerinin Belirlenmesi ve İzninin Alınması
 • Maden Sahaları Arama, İşletme, Altyapı, Tesis İzin Dosyası Hazırlanması
 • Maden Arazisi rehabilitasyon Projeleri
 • Maden İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık
 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzin Dosyası Hazırlanması
 • Hidroelektrik Santralleri (HES) Ormanlık Alan İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Ormanlık Alan İzinleri ve Danışmanlığı
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosyası Hazırlanması
 • Özel Ağaçlandırma Projesi Dosyası Hazırlanması

 ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİ

 • ÇED Raporu
 • Proje Tanıtım Dosyası
 • ÇED Kapsam Dışı İşlemleri
 • Doğaya Geri Kazandırma Planları

HARİTA HİZMETLERİ

 • Ölçekli Maden Prospeksiyon Zuhurlarının Örneklenmesi ve Haritaya İşlenmesi
 • Jeolojik Haritalama (Yarı Detay Harita Yapımı, Zuhurların Örneklenmesi ve Haritaya İşlenmesi)
 • Galeri- Kuyu Jeolojisi
 • Topografik haritaların Ölçümü ve Hazırlanması
 • Termin ve Restorasyon Planlarının Hazırlanması
 • İmalat Haritaları Ölçümü ve Hazırlanması
 • Halihazır Haritaların Ölçümü ve Hazırlanması
 • Kamulaştırma Haritaları Hazırlanması
 • Maden Ruhsat Sınır Aplikasyonu
 • 3 Boyutlu Arazi Modeli Oluşturulması

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

 • IP Rezistivite
 • Gravite Etüdü
 • Manyetik Etüt
 • Susebtibilite
 • 2B/ 3B Kara Uygulamaları
 • 2B Deniz Uygulamaları
 • Kuyu İçi Uygulamalar
 • Jeolojik Numune Alımı
 • 2D/ 3D Deniz Sismik Etüdü
 • 2D/ 3D Kara Sismik Etüdü
 • Haritalama
 • Sürekli Rezistivite Profili
 • Jeoteknik Etüt
 • Maden Sondajı
 • Yer Radarı
 • Kuyu Logları
 • Proje Danışmanlığı

Bu hizmetlerin yanında kendi maden sahalarımızdan ürettiğimiz Andezit, Çantaşı ve Kayrak Taşlarıyla iç ve dış mekanlar için Doğaltaş Dekorasyon hizmeti de vermekteyiz.